ÜDVÖZÖLJÜK HONLAPUNKON!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Tasnádi Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.mük.hu honlapon találhatóak.

A Tasnádi Ügyvédi Iroda, ezen belül dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége kiterjed főképpen a polgári jog, ezen belül a gazdasági jog, a közbeszerzési jog, az ingatlanjog, a társasági jog és a munkajog széles körű alkalmazására, gazdasági döntések és szerződések előkészítésében való közreműködésre, közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, közbeszerzési ajánlatkérők és ajánlattevők képviseletére, a cégek belső szabályozóinak összeállítására, illetve véleményezésére, valamint perbeli képviselet ellátására.

A Tasnádi Ügyvédi Iroda vezetője, dr. Tasnádi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

Munkánk során az alábbi internetes oldalakat látogatjuk leggyakrabban.

Kivonat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatból.